Portada > Actualitat > Notícies > Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19

Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19

30/04/2020

A partir d'avui ja es pot tramitar aquesta prestació de 200 euros impulsada pel Govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha aprovat una prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19. Es tracta d’un ajut d’un únic pagament de 200 euros que podran sol·licitar les persones treballadores afectades per un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal que han estat acomiadades i també les persones treballadores per compte propi.

Aquesta prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual dels mateixos no supera els 2.098,37 euros. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.

A qui va dirigit?

A persones treballadores que es trobin en algun dels supòsits següents:

- Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per força major, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 22 del Reial Decret llei 8/2020.

- Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d'acord amb els supòsits previstos a l'article 23 del Reial Decret llei 8/2020.

- Treballadora per compte aliè, fixe discontinu, afectada per un ERTO d'acord amb el punt 6 de l'article 25 del Reial Decret llei 8/2020.

- Treballadora per compte aliè afectada per l'extinció del contracte de treball.

- Treballadora per compte propi amb suspensió o reducció de l'activitat econòmica.

Altres requisits

- Tenir més de 18 anys.

- Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

- Ser treballador per compte propi i haver suspès o reduït la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

- Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva nfacturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

- Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant el període de març i abril de 2020, han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

- La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

- En el cas dels treballadors fixes discontinus s'aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Terminis

- El termini per sol·licitar la prestació va des del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

Tràmit

- Aquesta prestació es podrà sol·licitar per internet a través de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Pots comprovar si compleixes els requisits per accedir a l’ajut en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html

Arxivat a: General
Ajut d'urgència COVID-19