Portada > Actualitat > Notícies > Noves mesures de la Generalitat per contenir els brots de Covid-19

Noves mesures de la Generalitat per contenir els brots de Covid-19

15/10/2020

Les mesures entraran en vigor demà divendres i duraran 15 dies

Per tal de contenir l’increment de contagis de coronavirus de les últimes setmanes, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves restriccions, d’entre les quals destaca el tancament de bars i restaurants, que només podran servir menjar per emportar-se i a domicili. El PROCICAT també ha aprovat limitar l’aforament dels comerços al 30%. Les mesures entraran en vigor la nit de dijous a divendres i duraran 15 dies.

Trobades, reunions i desplaçaments:

L’activitat social i els desplaçaments fora del domicili s’han de reduir al màxim possible. El contacte social s’ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

Continuen prohibides les trobades i reunions de més de 6 persones, excepte si son convivents, tant en l’àmbit privat com en el públic. En aquest últim cas, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No s’inclouen en aquesta prohibició les activitats laborals, docents, de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars), d’intervenció socioeducativa, de culte i actes religiosos, els mitjans de transport públic, el transport escolar, les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions, esportives i biblioteques, arxius, museus i monuments.

En qualsevol cas, no poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena. S’han de mantenir i extremar les mesures de protecció: mascareta, distància i rentat de mans.

Àmbit laboral i professional:

Cal prioritzar el teletreball i les reunions telemàtiques. Si no és possible, cal aplicar mesures per garantir la distància de seguretat interpersonal. En cas que no es pugui mantenir aquesta distància, s’ha de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell de risc.

L’ús de mascareta és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.

Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu:

Es mantenen les activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil i activitats d’intervenció socioeducativa., incloent el transport escolar, amb l'aplicació de mesures definides pel PROCICAT.

La docència teòrica a les universitats passa a ser virtual.

Transport públic:

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn. Els usuaris no poden treure’s la mascareta i, per tant, està prohibit menjar. Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Activitat comercial:

Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir l’aforament al 30% i, si no és possible, cal limitar l’accés a un sol client. Els establiments amb una superfície superior a 400m2 han de tenir controls d’accés. En els centres comercials també hi ha d’haver un sistema de control d’aforament i es restringirà l’accés i ús de zones recreatives.

No es poden prestar serveis que impliquin contacte físic amb els clients, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen els serveis de tractament de bellesa, excepte els serveis de perruqueria.

Se suspenen les fires comercials.

L’aforament pels establiments comercials minoristes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària és del 50%.

Hostaleria i restauració:

Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l’ús de clients, centres sanitaris, socials i residencials i menjadors socials. Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment amb cita prèvia. Als espais comuns dels hotels s’ha de limitar l’aforament al 50%.

Activitats culturals:

Als espectacles d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions es redueix l’aforament al 50%, tant en recintes tancats com a l’aire lliure. S’han de preassignar els seients, portar un registre d’assistents i l’horari de tancament s’estableix a les 23h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments resten oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

Activitats esportives:

S’ha de concertar cita prèvia a les instal·lacions i equipaments esportius de caràcter lúdic, els quals han de reduir l’aforament al 50%. Queda prohibit l’ús d’aquells equipaments esportius que no estiguin supervisats i s’ajornen totes les competicions esportives, excepte les oficials i les professionals.

Activitats lúdiques i recreatives:

Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins les 20h. S’estableix el tancament de parcs i fires d’atraccions, establiments lúdics infantils, sales de joc, casinos i bingos. Les festes majors queden suspeses.

Actes religiosos i cerimònies civils:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Activitats de lleure nocturn:

Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d’activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.

Consum de tabac i alcohol a la via pública:

No està permès fumar a la via pública o a l’aire lliure si no hi ha una distància de 2 metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o similars. Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d’espais oberts.

 

Per a més informació, consulteu el web del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Arxivat a: General
Noves mesures
Noves mesures de la Generalitat de Catalunya

Arxius adjunts