Portada > Actualitat > Notícies > Llum verda a les Ordenances Fiscals 2021, que queden congelades per cinquè any consecutiu

Llum verda a les Ordenances Fiscals 2021, que queden congelades per cinquè any consecutiu

02/11/2020

També s’aprova el Compte General del 2019 en el primer ple telemàtic de la història del municipi, degut a la situació sanitària

El Ple extraordinari de dijous 29 d’octubre de 2020 va aprovar el Compte General 2019 de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació, així com les Ordenances Fiscals de 2021.

La Comissió Especial de Comptes va emetre el seu dictamen, el 15 de setembre, a favor del Compte General 2019, integrat pels estats i documents comptables de l’Ajuntament i Set Comunicació. Marta Domínguez, regidora d’Economia i Hisenda, va explicar durant el Ple que “es va tancar l’exercici amb un resultat pressupostari positiu de 85.382,17 euros i un romanent de tresoreria de 1.595.267,95 euros". Va afegir: "La liquidació del pressupost va incomplir la regla de la despesa, tot i que va complir l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, tant en termes individuals com consolidats”. El punt es va aprovar per 12 vots a favor i el vot en contra de Ciutadans.

Pel que fa a les Ordenances Fiscals, el Ple va acordar la modificació de vuit de les Ordenances Fiscals que regulen els recursos econòmics de l’Ajuntament:

- Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles

- Ordenança Fiscal núm. 2: Impost sobre vehicles de tracció mecànica

- Ordenança Fiscal núm. 3: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

- Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

- Ordenança Fiscal núm. 5: Impost sobre activitats econòmiques

- Ordenança Fiscal núm. 7: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats en matèria d’urbanisme

- Ordenança Fiscal núm. 10: Taxa per la prestació del Servei de gestió de residus municipals

- Ordenança Fiscal núm. 16: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

- Ordenança Fiscal núm. 19: Taxa i fiança per la gestió de runa

Marta Domínguez va concretar que en alguns casos es tractava de canvis en els textos per tal d’actualitzar-los d’acord amb la normativa i el text proposat per la Diputació de Barcelona per evitar possibles problemes i confusions en el futur. La regidora va dir: “Les Ordenances queden congelades, no hi ha cap increment; només una reducció del 16% en la taxa de residus dels comerços afectats pel tancament imposat amb el primer estat d’alarma". Marta Domínguez va explicar que "també es manté per 2021 la suspensió de la taxa d’ocupació de via pública de les terrasses de bars i restaurants" i que, per tant, "aquestes mesures serviran per ajudar amb la situació generada per la Covid-19”. Les Ordenances Fiscals 2021 es van aprovar amb 10 vots a favor, dues abstencions, dels dos regidors d’Independents-ERC, i el vot en contra de Ciutadans.

A causa de la situació actual provocada per la pandèmia de Covid-19, el Ple va haver de celebrar-se telemàticament, el primer de la història fet en línia. Podeu visualitzar el Ple al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Arxivat a: General
Ple 29 octubre 2020