Portada > Actualitat > Notícies > S'obre la inscripció prèvia als ajuts extraordinaris de la Generalitat per a autònoms

S'obre la inscripció prèvia als ajuts extraordinaris de la Generalitat per a autònoms

30/11/2020

Les inscripcions estaran obertes durant tota la setmana, fins dilluns 7 de desembre a les tres de la tarda

Avui s'ha obert el termini d'inscripció prèvia que serà un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d'una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

Tot i així, es desconeix de quant seran les ajudes. Quan es tanqui el registre, el Departament de Treball ho negociarà amb el Consell Català del Treball Autònom, després d'analitzar les peticions d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de 2020 i 2021. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 7 de desembre a les tres de la tarda.

Com ja va avançar el Departament de Treball, el nou mecanisme es basa en un registre previ i l'ordre d'inscripció no dona preferència per aconseguir l'ajut, a diferència de la convocatòria anterior. En aquesta ocasió, queden fora de la convocatòria les persones que van aconseguir la subvenció anterior, de 2.000 euros.

Els requisits per poder-s'hi inscriure són els mateixos que els de l'anterior convocatòria, del 9 de novembre:

  1. - Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  2. - Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.
  3. - La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
  4. - El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros. 
  5. - Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
  6. - No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Trobareu més informació al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Arxivat a: General
Inscripció ajuts autònoms
Registre d'accés als ajuts al treball autònom