Portada > Actualitat > Notícies > Resultat de la fase de concurs del procés selectiu per la provisió d’una plaça de mestre/a i la constitució d’una borsa de treball

Resultat de la fase de concurs del procés selectiu per la provisió d’una plaça de mestre/a i la constitució d’una borsa de treball

28/10/2021

Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació final.

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha publicat l'anunci del resultat de la fase de concurs del procés selectiu per la provisió d’una plaça de mestre/a i la constitució d’una borsa de treball. Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de la borsa de treball per ordre de puntuació final.

Contra els actes del Tribunal, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant de l’Alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, d’acord amb el que estableix l’article 121.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Adjunt a aquesta notícia hi trobareu l'anunci complet.

Arxivat a: General
Procés selectiu mestre/a escola bressol

Arxius adjunts