Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament convoca el procés selectiu d'una plaça de conserge d'equipaments municipals

L'Ajuntament convoca el procés selectiu d'una plaça de conserge d'equipaments municipals

14/12/2021

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 12 de gener de 2022

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per la cobertura definitiva d'una plaça de conserge d'equipaments municipals i la constitució d'una borsa de treball. La plaça, de contractació laboral indefinit/fix de la plantilla, és a jornada completa amb horari flexible de dilluns a diumenge.

Algunes de les tasques encarregades seran l'obertura i tancament de les instal·lacions, informar i atendre al públic, custodiar i vigilar les dependències i instal·lacions municipals i realitzar tasques simples d'oficina, entre d'altres.

Les persones interessades han de presentar el model normalitzat d'instància del procés selectiu, juntament amb una fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida, resguard del pagament de drets d'examen, fotocòpia de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i el Currículum Vitae amb els apartats demanats a les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 12 de gener de 2022.

En adjunt a aquesta notícia hi trobareu les bases del procés selectiu i el model d'instància a presentar.

Arxivat a: Recursos Humans
Plaça conserge

Arxius adjunts