Portada > Actualitat > Notícies > Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per la cobertura d'una plaça de conserge

Llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per la cobertura d'una plaça de conserge

17/01/2022

Les persones aspirants queden convocades a les proves teòrica i pràctica el proper 8 de febrer a les 10h a La Fàbrica

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha publicat l'anunci de la llista provisional de persones admeses i excloses del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de conserge d’instal·lacions municipals i la constitució d’una borsa de treball.

Les persones aspirants excloses disposes d'un termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web www.ser.cat i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per a formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït respecte els requisits per participar a la convocatòria. Les al·legacions presentades s’hauran de resoldre en el termini de 20 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.

Les persones aspirants queden convocades el proper dimarts 8 de febrer de 2022 a les 10h al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica. Les proves s’iniciaran a les 10h i la primera serà l’exercici teòric. Les persones que el superin passaran a realitzar l’exercici pràctic: aquesta prova s’iniciarà un cop corregit el primer exercici, per aquest motiu, és possible que les proves pràctiques es puguin estendre fins la tarda.

Trobareu en adjunt a aquesta notícia l'anunci complet.

Arxivat a: Recursos Humans
Plaça conserge

Arxius adjunts