Espais directes

La ciutadania pot fer arribar peticions, queixes i/o suggeriments a través dels següents canals:

 

També podeu consultar al Portal de Transparència aquests ítems relacionats: