Portada > Actualitat > Notícies > El Ple aprova, per unanimitat, una modificació de crèdit per a poder fer efectives noves aplicacions per l’exercici del 2022

El Ple aprova, per unanimitat, una modificació de crèdit per a poder fer efectives noves aplicacions per l’exercici del 2022

04/04/2022

Arnau Queralt pren possessió com a regidor pel grup municipal Independents-ERC després que Cristina Gallego renunciés al càrrec el passat mes de gener

Arnau Queralt és el nou regidor a l’oposició per Independents-ERC. Aquest dijous 31 de març va prendre possessió del càrrec, en substitució de Cristina Gallego. En aquest primer punt del ple, l’alcalde Francesc Bonet va nomenar regidor a Queralt, fent-li entrega de la insígnia de regidor. Els regidors Ramon Vilageliu, Abraham Requena i Susana Barroso van aprofitar el torn de paraula per donar-li la benvinguda. Requena va afegir que “és una sort comptar amb un expert ambientalista com tu, i segurament ho veurem en el nostre poble perquè hi haurà propostes de millora de polítiques concretes de canvi climàtic que en les quals segurament coincidirem”. S’hi va sumar, en aquesta línia, el regidor de Medi Ambient, Jordi Orriols, qui va obrir-li les portes al departament per escoltar-lo i repassar dades, i va afegir “sabem que ets un referent i és un goig tenir-te”. El nou regidor va donar gràcies per la rebuda.

En el Ple del passat dijous, la regidora d’Economia i Hisenda, Marta Domínguez, va detallar les despeses en la liquidació del pressupost 2021 de l’Ajuntament. L’Ajuntament acaba l’any amb un resultat positiu de 739.757,96 euros, que deixa el grau d’execució de les despeses en el 77,42%. Algunes de les inversions s’han executat parcialment i, sense aquestes, el grau d’execució hauria estat d’un 94,26%. Pel què fa als ingressos, l’execució d’ingressos ha estat d’un total de 87,94%, dins d’aquests els ingressos corrents han estat del 102,45% que han incrementat tant el 2020 com 2019. En la recaptació dels impostos en construccions, s’ha ingressat més del que estava previst, exactament un 111,89%. Domínguez, recalca que gràcies a l’excel·lència per part del ciutadà en la gestió dels residus, s’ha incrementat en els ingressos un 126,29%. Aquesta xifra s’ha doblat en relació amb les dades de 2018. El romanent de tresoreria ha estat de 1.026.045,69 euros, import que servirà per finançar modificacions de crèdit durant l’exercici 2022 amb càrrec al RTDG. Pel que fa el deute viu, a 31 de desembre ascendia 2.048.938,41 euros, que significa una ràtio d’endeutament del 25,66 % sobre ingressos corrents.

Respecte la liquidació del pressupost de SET Comunicació, la regidora detalla el resultat pressupostari positiu per import de 9.280,02 euros, i un romanent de tresoreria per despeses generals, d’11.481,73 euros.

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit 3/2022 per crear 11 aplicacions pressupostàries no existents l’exercici 2022 i suplementar-ne 28. La modificació de crèdit, per import total de 650.888,05 euros, es finança amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals, és a dir, amb els estalvis acumulats de l’ajuntament a tancament del 2021. Entre les modificacions que hi ha, hi destaca l’import de 266.570,42 euros destinats a l’amortització del préstec ICO, que sumats als 266.570,42 euros que ja es van consignar al pressupost inicial 2022, totalitzen 533.140,84 euros. Aquest és l’import pendent d’amortització del préstec ICO a dia d’avui, amb la qual cosa es farà la liquidació definitiva d’aquests préstecs sol·licitats per l’ajuntament entre els anys 2012 i 2013 per fer front al pagament de proveïdors per un total de 3.382.000 euros.

Amb aquesta modificació de crèdit s’ha dotat pressupostàriament la partida del parxejat dels asfaltats i l’adequació de voreres amb uns 180.000,00 euros, i també altres inversions o actuacions que no estaven previstes en el pressupost inicial com ara una segona línia de bus per l’IES i l’Escola La Sagrera, les obres per a la rehabilitació d’un pont de vianants al camí fluvial, l’adquisició de material informàtic, la dinamització d’activitats per a la gent gran, el control de plagues urbanes i per l’adequació de la jardineria de Pinedes del Castellet. Altres partides, com la de festes o la de dinamització comercial, també s’han incrementat.

Un altre punt del Ple era l’aprovació de l’addenda al conveni de l’atribució de l’exercici de la competència de gestió dels residus municipals i comercials a l’empresa pública SAVOSA, del Consorci per a la Recollida de Residus del Vallès Oriental Els regidors Ramon Vilageliu i Abraham Requena van recalcar que el seu vot era favorable perquè no suposava un increment del cost i que estaven implicats en el projecte del Porta a Porta.

Per unanimitat, es va aprovar l’increment del 2% de les retribucions marcada pels pressupostos de l’Estat, per tots els conceptes retributius, al personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’exercici 2022. En aquest assumpte, l’alcalde, Francesc Bonet, va voler puntualitzar que la problemàtica que es troba l’Ajuntament és en la necessitat d’incrementar plantilla per tirar endavant molts projectes i fins i tot en l’execució de les necessitats de manteniment i via pública. S’exemplifica amb el personal destinat a aquests serveis; la plantilla de deu persones fàcilment es veu reduïda per baixes i tot i l’interès a fer contractació, sovint es veuen obligats a executar contractacions del tipus eventual.

També es va aprovar per unanimitat la modificació de les Normes d’organització i funcionament de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina. La modificació s’ha efectuat després d’una al·legació per part de l’equip docent de l’EBM l’Alzina, en aquest sentit es va proposar la creació d’una figura de coordinació, a més de la figura de direcció que ja consta.

Finalment, les mocions presentades per d’Independents-ERC i SER-CP i, entorn del poble sahrauí. La proposició del grup d’Independents-ERC és aprovada amb els vots a favor de Poble Unit i d’Independents-ERC, el vot en contra i C’s, i l’abstenció de SER-CP. Susana Barroso, regidora de C’s, declara el vot en contra per discrepàncies en el punt sobre el referèndum d’autodeterminació i el regidor de SER-CP, Abraham Requena, declara que el motiu de l’abstenció ha estat per no haver pogut arribar a un acord i consens amb la moció. En el marc de les dues mocions, Ramon Vilageliu, regidor a l’oposició d’Independents-ERC, va reflexionar sobre la diferència de tracte que reben els immigrants provinents de la guerra d’Ucraïna i els del Sàhara. La moció presentada per SER-CP, és desestimada per la resta de grups municipals. Hi vota en contra, pel sentit del conjunt de la moció, Poble Unit; vota en contra Indenpendents-ERC perquè diu ser partidista i no lligar amb el que creuen com a solució legal i lògica; també vota en contra C’s per estar en desacord per no tenir confiança amb el govern actual d’Espanya, amb la postura en la política exterior amb el Sàhara Occidental.

En el torn de precs i preguntes els grups de l’oposició van adreçar 11 preguntes a l'equip de govern. Els temes oberts van ser: el pas semafòric, la finalització de les obres del Park&Ride i l’enllumenat d’aquella zona, el tancament de l’activitat del restaurant Paradís Park, la vigilància a través de càmeres i en la lectura de matrícules de vehicles, la creació conjunta amb la mancomunitat d’un pla de mobilitat urbana i interurbana, l’actualització de la sentència de Can Naps, el tancament del pla Covid, l’impacte de la crisi d’Ucraïna en els pressupostos de l’Ajuntament així com la repercussió a les entitats socials i sector econòmic de Santa Eulàlia vinguda per la crisi d’Ucraïna.

Podeu veure el Ple complet al canal de Youtube de l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

Arxivat a: Economia, General, Alcaldia
ple votació 31 de març
Arnau Queralt