Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament reobra el procés selectiu d'una plaça de peó de la brigada municipal

L'Ajuntament reobra el procés selectiu d'una plaça de peó de la brigada municipal

05/05/2022

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dimecres 11 de maig de 2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió ordinària de data 31 de març de 2022, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per la cobertura d’una plaça de peó de la brigada municipal en modalitat de cont racte de relleu, amb un 80% de jornada.

Per decret d’Alcaldia, en data 3 de maig de 2022, es resol modificar la base Segona “Contingut funcional" i reobrir un nou període de presentació de sol·licituds. 

Les persones interessades han de presentar el model normalitzat d'instància del procés selectiu, juntament amb una fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida, resguard del pagament de drets d'examen, el currículum vitae, amb els apartats demanats a les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza l'11 de maig de 2022.

En adjunt a aquesta notícia hi trobareu les bases del procés selectiu i el model d'instància a presentar.

Arxivat a: Recursos Humans, General
peo municipal

Arxius adjunts