Portada > Actualitat > Notícies > El Ple de dijous aprova la concertació de préstec amb el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona

El Ple de dijous aprova la concertació de préstec amb el Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona

13/05/2022

El Ple Extraordinari es va celebrar a les 19 h a la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja

El dijous 12 de maig es va celebrar el Ple extraordinari, l’ordre del dia del qual contenia tres punts: la concertació de préstec amb el Programa de Crèdit Local (PCL) de la Diputació de Barcelona, la modificació de crèdit 7/2022 i la modificació de plantilla de personal.

El Ple va aprovar, amb els vots a favor de Poble Unit, d’Independents-ERC i C’s, i l’abstenció de SER-CP, la concertació de préstec amb el Programa de Crèdit Local (PCL) de la Diputació de Barcelona, per import de 874.151,32 €. Aquest import servirà per finançar diverses la major part d’inversions contingudes que conté el pressupost 2022. Algunes de les més destacades: les reformes de l'equipament del Rieral, amb 258.113,70 €; la perllongació de l’itinerari dels vianants de la carretera BV-1435, amb 175.000,00 €; així com la millora de seguretat dels vianants al camí de la deixalleria amb 12.490,51 €; en l'enllumenat 163.000,00 €; l'import de 44.413,80 € per les inversions a Pinedes de Castellet; també destacar les inversions en l’edifici de  la policia, amb 24.000,00 €. S'acorda acceptar el préstec amb un termini d’amortització de deu anys (inclòs 1 any de carència de capital), amb el tipus d’interès marcat pels criteris de prudència financera (EURIBOR a 3 mesos+0,37 %) i sense comissions. Alhora s'accepta una subvenció per import de 18.194,82 € de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de subsidiar els interessos del préstec sol·licitat. El motiu de l’abstenció de vot del regidor Abraham Requena va declarar ser per falta d’inversió en transport, càmeres de seguretat i del pas semafòric i per ser inversions de les necessitats de l’actual govern.

El segon punt del Ple era l’aprovació de la modificació de Crèdit 7/2022 de Suplement de Crèdit finançat amb RTDG. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. La modificació implica suplementar 11 aplicacions pressupostàries per dotar-les de més crèdit atès que actualment havien quedat amb saldo insuficient. Es finançarà amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals i ascendirà a un total de 64.279,45 de la següent manera: per a combustible i gas per a les escoles Ronçana, La Sagrera i L'Alzina, l'import de 27.000,00 €; 3.000 € per carburant pels vehicles de la brigada i el mateix import per a la neteja dels edificis municipals; per despeses jurídiques 20.000,00 €; per acabar de redactar el projecte de reforma del Jutjat i la Casa del Mestre, l’import 834,90 €; i finalment per incrementar les aplicacions pressupostàries de pavimentació de la rampa de l'IES Vall del Tenes, la zona verda de Sant Isidre i els pluvials de Pinedes, un total de 10.444,55 €. Els regidors Ramon Vilageliu i Abraham Requena van celebrar la intencionalitat del govern en la reforma del Jutjat i la Casa del Mestre. En concret, Vilageliu, va demanar poder conèixer més detalls del projecte, i l’alcalde, Francesc Bonet, va confirmar que es compartiria pròximament. Pel que fa als imports destinats a combustible i gas, ambdós regidors Vilageliu i Requena van voler puntualitzar el següent: d’una banda, Vilageliu va demanar al govern que es faci previsió de l’increment de despesa d’energia, tenir en compte els futur­­s canvis; per altra banda, Requena va remarcar la necessitat de fixar les limitacions del cost de l’energia i planificar ajudes en aquesta línia.

El tercer i darrer punt de l’ordre del dia, es porta a l'aprovació de la modificació de la plantilla del personal de l'Ajuntament. S'aprova per unanimitat la modificació que comporta la reconversió de disset places de personal laboral a funcionari: una plaça de treballador/a social, una plaça d’educador/a social, una plaça de tècnic/a d’acollida de Serveis Socials, set places de tècnics/iques mitjos de gestió i set places d’auxiliar administratiu. Aquestes places quedaran extingides de la plantilla de personal laboral quan es nomenin com a funcionàries de carrera les persones que superin el procés selectiu. També s'aprova la creació d'una plaça, a la plantilla de personal funcionari, de tècnic/a mig de gestió de l'àrea de Serveis Territorials i la modificació de la denominació de tres places, de personal funcionari, de la subescala administrativa d’administratiu/iva a tècnic/a auxiliar i la modificació d'una plaça de personal laboral per SET Comunicació. En aquesta modificació, l’alcalde, Francesc Bonet, va voler afegir que aquesta mesura era un repte important per l’Ajuntament en el procés d’estabilització de les treballadores i treballadors de l’administració pública.

Podeu veure el Ple complet al canal de Youtube de l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

 

 

Arxivat a: Alcaldia, Economia, General
Ple extraordinari - fotografia ple maig