Portada > Actualitat > Notícies > Aquest dilluns començaran les obres de millora de les cunetes del Camí de la Rovira

Aquest dilluns començaran les obres de millora de les cunetes del Camí de la Rovira

20/05/2022

La durada dels treballs serà de dues setmanes. Es donarà un pas alternatiu pels vehicles.

Les obres de millora dels canals de desguàs del Camí de la Rovira, tram comprès entre el camí de Caldes amb el camí de la Deixalleria, s'iniciaran el dilluns 23 de maig i tindran una durada prevista de dues setmanes.

L'actuació consistirà en l'enderroc i renovació de les cunetes per millorar la conducció de les aigües pluvials. S'aprofitarà l'actuació per fer reparacions puntuals al paviment de la calçada. Durant el transcurs de les obres, es donarà pas alternatiu als vehicles.

Un cop finalitzades les tasques de renovació es procedirà a reparar puntualment la calçada. Per aquests treballs serà necessari realitzar un tall a l'accés del Camí de la Rovira des del Camí de Caldes i des del camí de la Deixalleria. S'estima que el tall sigui efectuat el dimarts 31 de maig. Igualment es notificarà degudament.

Degut a la previsió d'altes temperatures que implicarien un assecat massa ràpid del formigó, les obres no poden postposar-se a la finalització del curs acadèmic, tot i que implicaria una afectació menor. Des de l’Ajuntament s’ha fet arribar una carta a l’Institut perquè les famílies i personal docent estigui assabentat.

Les obres les portarà a terme l’empresa Asfalts i Equips de Vialitat, SL

Arxivat a: General, Obres i Serveis
tall camí de Caldes
cunetes de desguàs