Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament publica el resultat del procés selectiu per la contractació d’un peó de la brigada municipal

L'Ajuntament publica el resultat del procés selectiu per la contractació d’un peó de la brigada municipal

30/05/2022

El tribunal proposa a Javier García Villalobos, l'aspirant que ha obtingut la major puntuació

Després de la prova pràctica realitzada el passat 24 de maig a La Fàbrica, el tribunal del procés selectiu per la contractació d’un peó de la brigada municipal mitjançant contracte de relleu, proposa a l'aspirant que ha obtingut la major puntuació, Javier García Villalobos, per ser nomenat amb aquest càrrec. 

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant de l'alcalde en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Adjunt a aquesta pantalla hi trobareu l'anunci complet.

Arxivat a: Recursos Humans
peo municipal

Arxius adjunts