Portada > Actualitat > Notícies > El Ple aprova les modificacions de crèdit per dur a terme noves línies de bus escolar, la segona fase de la Font del Rieral i per la col·locació de plaques fotovoltaiques

El Ple aprova les modificacions de crèdit per dur a terme noves línies de bus escolar, la segona fase de la Font del Rieral i per la col·locació de plaques fotovoltaiques

22/07/2022

També s’aprova la relació de llocs de treball dels treballadors municipals

Disset punts conformaven l’ordre del dia del Ple de juliol, celebrat ahir dijous 21 de juliol a la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja.

D’una banda, l’equip de govern va proposar l’aprovació de tres modificacions de crèdit, acceptades per unanimitat.

La primera servirà per donar llum verda a la transferència de crèdit per augmentar la partida pressupostària destinada a la fase 2 de la rehabilitació de la Font del Rieral. La regidora d’Economia i Hisenda, Marta Domínguez, va especificar la necessitat de dotar la partida de la reforma amb 175.000 €. Arnau Queralt, regidor a l’oposició d’Independents-ERC, va aprofitar aquest punt per felicitar els tècnics responsables del projecte de reforma i, alhora, va lamentar el plantejament dut a terme en el procés participatiu, pel fet de no haver-se notificat a la ciutadania del cost que podien tenir les accions sotmeses a votació. Per altra banda, el regidor de SER-CP, Abraham Requena, va manifestar que el vot de SER-CP era un sí crític, donat que “el projecte ja havia tingut increments econòmics i que albirava més ampliacions considerables”. L’alcalde, Francesc Bonet, va donar resposta als dubtes, especificant que l’augment en la partida reunia un sumatori de motius: d’una banda, per a la reforma estructural de l’edifici, que s’hauria d’haver realitzat amb qualsevol dels usos, i d’altra banda per l’encariment dels materials. Bonet va afegir que la partida de mobiliari no estava inclosa i que el centre vol ser dotat de totes les necessitats que requereixi un bon equipament juvenil. L’alcalde va explicar que l’increment de costos és causa de la concreció de detall del projecte i a totes les necessitats de nivell tècnic que cal assolir per estar satisfets de l’equipament i no quedar-se a mitges. La pandèmia ha sigut també la causant de l’endarreriment del projecte, que vol ser dotat d’uns resultats òptims i que tingui també capacitat de créixer en un futur si és necessari.

La segona modificació de crèdit proposada i aprovada era per suplementar les noves línies de transport escolar. El regidor de mobilitat, Jordi Carreras, va exposar el cas de les peticions rebudes de diverses famílies que s’havien quedat sense servei per motius diversos i que, donada la demanda, “s’ha optat per ampliar el servei a l’IES la Vall del Tenes i l’escola La Sagrera”. El cost extra de 22.500 € per l’ampliació s’obtindrà de dues partides del mateix pressupost de mobilitat que en l’actualitat eren inutilitzades. S’ampliarà amb una segona línia de 45 places per l’Institut i es maximitzarà el bus poc ocupat de l’Escola Ronçana que arribarà fins la Sagrera, el que suposa un augment del 75%.

La darrera modificació de crèdit aprovada, de 103.000 €, servirà per a la creació de noves partides i per suplementar-ne d’existents. El gran gruix de la modificació, amb un import de 84.200 €, és per a dur a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la Biblioteca i a l’Escola Ronçana. La partida destinada a la despesa de l’energia renovable serà finalment subvencionada per la Diputació de Barcelona i pel pla de recuperació europeu Next Generation Europa.

Un dels altres punts més destacats del ple de juliol va ser l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del personal municipal. L’aprovació de la RLT va obtenir els vots a favor de Poble Unit i Independents-ERC i l’abstenció de C’s i SER-CP. Francesc Bonet va explicar que la RLT es va iniciar el 2018, i en la qual s’han definit les funcions, puntuat i valorat tots els llocs de treball de la plantilla de l’Ajuntament. Amb aquesta relació de llocs de treball s’aconsegueix definir les funcions de tots els llocs i assignar-los-hi una retribució justa tenint en compte els paràmetres de la resta de la província de Barcelona, segons un manual de la Diputació. El procés l’ha dirigit una empresa especialitzada i l’ha treballat una comissió d’estudi formada pels representants dels treballadors i dos membres de l’equip de govern. En aquest punt, Abraham Requena va posar de manifest que no havia estat convidat en cap de les reunions fetes i que li era incomprensible que hagués d’emetre un vot sense haver pogut tenir participació en el procés. Es va sumar a la queixa la regidora de C’s, Susana Barroso. Aquests van ser els motius que van motivar els regidors a abstenir-se tot i afirmar que la RLT era un instrument molt necessari.

El ple d’ahir també va aprovar la revisió del padró a data 1 de gener de 2022 amb la xifra de 7.740 habitants, 3.860 dones i 3.880 homes. També, com és habitual, es va aprovar la inhabilitació del mes d’agost per a determinades tramitacions a causa del calendari de vacances i per a millorar el funcionament i garantir els terminis de les tramitacions.

Un altre dels punts va ser l’aprovació de la primera addenda al conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia i el consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram. S’ha detectat la necessitat de dur a terme més reparacions. És per això que, de la partida inicial, s’autoritza a disposar d’un import extra d’11.900 €, essent el total del servei anual després de la modificació de 59.466,72 €. També queda aprovada la desafectació de domini públic d’un tram del camí de la Campinya a Can Gafa. En concret es vorejarà Can Gafa i el camí queda traslladat al cantó oposat.

El ple de dijous també va servir per fer la declaració del Dia Internacional de l’Orgull LGBTI+, celebrat el passat 28 de juny. El regidor Pol Guerra va exposar que des de la regidoria de Polítiques de Gènere es van realitzar diferents accions com la pintada amb l’arc de sant martí de 4 bancs a les escoles i repintada del que hi ha situat a prop de Can Burguès, així com el pas de vianants de davant de l’Ajuntament. A més a més, es van instal·lar banderes de l’orgull als equipaments municipals i, dins del marc del Sersona Fest, es va programar Las Bajas Pasiones, grup referent en el col·lectiu LGTBI+. Guerra va fer lectura del manifest i va recordar que el Punt de la Xarxa de Servei d’Atenció Integral LGBTI de referència es troba a Granollers. Podeu trobar adjunt el manifest en aquesta notícia.

De les tres mocions presentades al Ple, la primera, en defensa de la supressió de la figura dels Jutges de Pau, va ser aprovada amb una abstenció de C’s, i un vot en contra de SER- CP. Requena que va puntualitzar que no qüestiona la feina que han fet els Jutges de Pau fins ara, tanmateix, està a favor de la professionalització de la figura i que s’exigeixin coneixements de dret per aquelles persones que executin aquest paper. La segona moció, sobre el trànsit rodat en el tram comercial, presentada per Independents-ERC, va ser retirada i traslladada com a prec. Finalment, la moció per reclamar una actuació i solució definitiva per al nou edifici de l'Escola d'Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

En el torn de precs i preguntes, els grups de l’oposició van adreçar 9 preguntes a l'equip de govern. Consultes entorn la finalització de les obres de la Plaça Onze de setembre, el Portal de Transparència, la difusió d’informació al consell de barris, l’aprovació de la reglamentació del consell de barris, la gestió de la inflació de preus i l’afectació al pressupost general, el detall de la reunió del pla de seguretat vial, el seguiment de les peticions del Batxillerat artístic i el nou Cicle Formatiu, les reunions per fer front a un possible pas semafòric i la opinió de l’Ajuntament de les mesures per incrementar l’ús del transport públic.

Podeu veure el Ple complet al canal de Youtube de l’Ajuntament de Santa Eulàlia.

Arxivat a: Alcaldia, General, Comunicació
ple juliol 2022

Arxius adjunts