Portada > Actualitat > Notícies > Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

21/04/2023

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023

S'obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència pública no competitiva de les subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2023.

Es tracta de subvencions que inclouen les obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per tal d'adequar les peces i els elements que el conformen, amb els objectius de:

  • Assolir les condicions mínimes d'habitabilitat dins la superfície útil interior de l'habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l'adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d'estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l'obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l'interior de l'habitatge per a la millora de l'accessibilitat a la cambra higiènica, a la cuina o a altres peces.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d'una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l'habitatge objecte de l'arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

L'import màxim inicial de la dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és d'1.160.000 euros. L'import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible definit al punt 1 de la base reguladora 5, amb un límit de 4.000 euros per habitatge. El pressupost de les obres que s'ha de presentar amb la sol·licitud de subvenció no podrà superar l'import màxim de 8.000 euros per habitatge, IVA inclòs.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2023.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

Arxivat a: Benestar Social, Gent Gran
Subvencions habitatge gent gran