Portada > Actualitat > Notícies > Subvencions per a la retirada d'amiant

Subvencions per a la retirada d'amiant

05/06/2023

Els ajuts es poden sol·licitar fins el 25 de juliol de 2023

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert una línia d'ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. L'objectiu de les subvencions és fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i gestionar-ne correctament els residus.

L'ajut es pot sol·licitar fins el 25 de juliol de 2023 a través d'aquest tràmit. Podran acollir-s'hi:

  • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns únicament per a la retirada d'elements d'amiant (no s'inclou la instal·lació dels elements a substituir ni la instal·lació de plaques fotovoltaiques).
  • Els propietaris, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de béns immobles en els que s'hi desenvolupi o s'hi hagi desenvolupat una activitat econòmica per a la retirada de cobertes d'amiant, la instal·lació de la nova coberta i, si s'escau, per instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic.

En ambdós casos els sol·licitants han de ser els propietaris dels immobles. No obstant, si es disposa d'un poder notarial, el sol·licitant i el titular podrien ser diferents, però caldrà presentar igualment el document acreditatiu de la titularitat de l'immoble.

La convocatòria no té efectes retroactius, per tant, només s'hi podrà optar si encara no s'han iniciat les obres de retirada d'amiant en el moment de presentar la sol·licitud. Un cop demanat l'ajut i malgrat que les bases reguladores ho permeten, fins que no es publiqui la resolució d'atorgament no es garanteix ser beneficiari de l'ajut sol·licitat.

Trobareu tota la informació a la pàgina web de l'Agència de Residus de Catalunya.

Pla per retirar tot l'amiant abans de 2032

Al mes de març es va aprovar el Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya 2023-2032, amb l'objectiu, fixat per la Unió Europea, de retirar l'amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l'any 2032. Per fer-ho, enguany s'ha constituït un fons específic de 10 milions d'euros, ampliable, a més de l'esforç inversor que la Generalitat destina anualment a la retirada d'amiant d'edificis públics i al foment de la retirada en l'àmbit privat.

A Catalunya hi ha més de quatre milions de tones d'amiant, que es troba en forma de fibrociment a teulades, dipòsits, baixants o jardineres, com a aïllament tèrmic i acústic. Cal retirar aquest material, ja que les microfibres que pot alliberar si es degrada són nocives per a la salut. L'any 2002 se'n va fer efectiva la prohibició total, tot i que el que ja estava instal·lat es podia fer servir fins al final de la seva vida útil, que és de 30 a 50 anys. Per tant, es calcula que a l'any 2030 més del 85% d'aquests materials hauran superat aquest llindar.

Arxivat a: General, Obres i Serveis
Subvencions retirada amiant 2023
Infografia amiant 2023

Arxius adjunts