Portada > Actualitat > Notícies > Comença una nova campanya per evitar la cria del mosquit tigre

Comença una nova campanya per evitar la cria del mosquit tigre

08/06/2023

La prevenció és la manera més efectiva de frenar-ne la proliferació

Com en els darrers anys a l'inici de l'estiu, s'ha engegat una campanya per controlar el mosquit tigre i minimitzar els riscos derivats de la seva presència, en especial la transmissió d'arbovirosi. La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves, i això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies, per la qual cosa és molt important comptar amb la col·laboració de la ciutadania. En aquest sentit, l’aplicació de mòbil Mosquito Alert apropa la gestió d’un problema de salut pública a la ciutadania. Aprofita les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el poder de la ciència ciutadana per aconseguir una vigilància global i en temps real dels mosquits, ja que permet als usuaris informar sobre cinc espècies diferents que preocupen a Europa: el mosquit tigre (Aedes albopictus), el mosquit de la febre groga (Aedes aegypti), el mosquit del Japó (Aedes japonicus), el mosquit de Corea (Aedes koreicus) i el mosquit comú (Culex pipiens).

Què hem de fer perer prevenir-ne la proliferació?

  • Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics, plats de test, etc), i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.
  • En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.
  • En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.
  • Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert.
  • En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).
  • En recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) cal que l'aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.
  • Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).
  • En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.
  • Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004 i se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana, per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen. El mosquit tigre s'ha adaptat perfectament al medi urbà i, actualment, pon ous a l'interior de qualsevol lloc de petites dimensions que contingui aigua durant un mínim de deu dies: pneumàtics, gerros, llaunes de beguda, cendrers, joguines, bidons, galledes, pots, platets de test, etc. Els punts de cria es troben sovint a terrenys o cases abandonades, deshabitades temporalment o segones residències, on acostuma a haver-hi recipients descuidats que contenen aigua de pluja. També es poden localitzar llocs de cria a la via pública, com ara embornals, fonts, residus, magatzems municipals, etc.

Si l'aigua on creixen s'evapora o s'elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit. Per això és important no facilitar-ne la proliferació evitant de mantenir envasos que facin de receptacle d'aigua estancada durant més de deu dies. Als domicilis, la millor solució per prevenir i controlar el mosquit és retirar els recipients que contenen aigua, o neutralitzar-los foradant-los, invertint-los, cobrint-los o canviant-ne l'aigua setmanalment.

Per a més informació, consulteu la pàgina web del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

Arxivat a: Salut
Mosquit tigre
Mosquit tigre

Arxius adjunts