Portada > Actualitat > Notícies > Santa Eulàlia commemora el Dia Mundial de la Infància

Santa Eulàlia commemora el Dia Mundial de la Infància

20/11/2023

El Consistori està treballant per impulsar el Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents

Avui, 20 de novembre, se celebra el Dia Mundial de la Infància, una jornada per alertar sobre la situació dels nens i nenes més desafavorits, donar a conèixer els drets de la infància i conscienciar de la importància de treballar dia a dia pel seu benestar i desenvolupament. Les Nacions Unides va establir aquest dia en la data en què l'Assemble General de l'ONU va aprovar la Declaració dels Drets dels Nens al 1959. Aquest fet suposa que infants i adolescents deixen de ser considerats, únicament, com a subjectes de protecció i beneficiència i se'ls reconeix el seu protagonisme social i els drets civils i polítics. Així, la seva participació activa en tots els àmbits de la vida és el primer pas necessari perquè assumeixin la seva responsabilitat social i esdevinguin un motor de transformació social.

En aquest marc, des de la regidoria d'Educació Comunitària i Civisme de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s'està treballant per crear i impulsar el Consell de Participació Territorial dels Infants i Adolescents. Es tracta d'un espai on els infants i adolescents exerceixen el seu dret a participar, expressen les seves idees i opinions i proposen accions per transformar el municipi. El Consell d'Infants és un òrgan consultiu i de participació que pretén incorporar els infants en la vida pública, conèixer què penses i què els interessa, alhora que desenvolupin habilitats com l'empatia, el diàleg, l'esperit crític i la implicació i la participació en assumptes públics.

A través de la creació dels Consells d’Infants i Adolescents es genera un espai de desen­vo­lupa­ment personal i col·lectiu on infants i adolescents participen de la vida pública, alhora que es gene­ra un aprenentatge a través de la seva pròpia vivència. La participació és també, doncs, una eina educativa, perquè els infants i adolescents esde­vinguin protagonistes de la seva pròpia rea­litat i perquè generacions futures esdevinguin més autònomes, participatives i lliures.

De la seva participació, si en sabem incloure la visió d’infants i adolescents en les polí­ti­ques locals, se n’extrauran valors i aportacions que incidiran en la vida de tota la gent de Santa Eulàlia de Ronçana i, al mateix temps, es generarà la responsabilitat de donar-los resposta a les seves in­quie­tuds, necessitats i expectatives. Un poble, una vila o una ciutat que és adequada perquè hi creixin i hi vis­quin els infants i adolescents és, sense cap mena de dubte, un lloc millor per a tothom.

Arxivat a: Educació Comunitària i Civisme
Dia Mundial de la Infància
Dia Mundial de la Infància