Portada > Actualitat > Notícies > Santa Eulàlia entra en fase de preemergència per sequera

Santa Eulàlia entra en fase de preemergència per sequera

30/11/2023

El volum d'aigua no pot superar els 210 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials

Santa Eulàlia de Ronçana és un dels 202 municipis abastits per la conca Ter-Llobregat que ja ha entrat en fase de preemergència per sequera.

Les restriccions d'aigua en els usos urbans són:

 • Els volums totals d'aigua per a l'abastament de la població no poden superar els 210 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials. Aquesta quantitat és de 20 litres menys del llindar que hi havia fins ara, en fase d'excepcionalitat.
 • Està prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte per regs de supervivència d'arbres o plantes. Aquest s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h i només mitjançant reg gota a gota o regadora. El reg de gespa queda prohibit, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, sense superar els 200 m3/ha/mes.
 • No es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d'ús individual o unifamiliar. En altres casos, consulteu el document adjunt a aquesta notícia.
 • La neteja de vehicles queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació d'aigua. Fora d'aquests establiments, només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda, així com per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o incendi o hi ha un risc sanitari o per a la seguretat viària. Es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.
 • Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
 • L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les granges a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
 • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Podeu consultar el detall de les restriccions en els documents adjunts a aquesta notícia.

Quin consum d'aigua hem fet a Santa Eulàlia en el darrer any?

El consum d'aigua al municipi en l'últim any ha oscil·lat entre els 197 i els 265 litres per habitant i dia, essent el mes de juliol el mes en què s'ha fet un consum més elevat d'aigua:

 • Novembre 2022: 219 l/h/dia*
 • Desembre 2022: 227 l/h/dia*
 • Gener 2023: 247 l/h/dia*
 • Febrer 2023: 242 l/h/dia*
 • Març 2023: 236 l/h/dia*
 • Abril 2023: 197 l/h/dia
 • Maig 2023: 204 l/h/dia
 • Juny 2023: 229 l/h/dia*
 • Juliol 2023: 265 l/h/dia*
 • Agost 2023: 228 l/h/dia*
 • Setembre 2023: 222 l/h/dia*
 • Octubre 2023: 231 l/h/dia*

*Marcat en negreta: mesos en què s'ha superat el llindar previst fins ara de 230 l/h/dia. Marcat amb un asterisc: mesos en què s'hagués superat el llindar actual de 210 l/h/dia.

Què estem fent a Santa Eulàlia per reduir el consum d'aigua?

Des de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s'han emprès diverses accions per reduir el consum d'aigua i sensibilitzar la població en aquest sentit. S'han demanat tres subvencions a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), dues per impermeabilitzar els dipòsits d'aigua del municipi per tal d'evitar les pèrdues i una per instal·lar dispositius per regular la pressió de l'aigua i, d'aquesta manera, reduir també les pèrdues.

El Consistori està treballant en una Ordenança concreta per la sequera, adaptant la de l'ACA, i s'està revisant el reglament municipal d'aigua. Alhora, s'està treballant amb Agbar per definir la tarificació de 2024, premiant les llars que estalviin aigua i penalitzant aquells usuaris que en facin un ús abusiu.

A més, des de ja fa mesos, s'estan duent a terme accions als centres educatius, com instal·lar topalls a les fonts i gibrells i dipòsits per regar.

Cal tenir en compte que a Santa Eulàlia no s'utilitza aigua en la neteja de la via pública i s'està optimitzant l'ús del reg al camp de futbol, que és de manteniment. L'Ajuntament també treballa en la conscienciació de la ciutadania mitjançant campanyes de difusió de la importància d'estalviar aigua.

 

Arxivat a: Alcaldia, Comunicació, General, Medi Ambient
Preemergència per sequera
Preemergència per sequera
Preemergència per sequera
Preemergència per sequera

Arxius adjunts