Portada > Actualitat > Notícies > El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals de 2024

El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals de 2024

22/12/2023

L'Ajuntament també aprova el conveni amb Agbar per a la recaptació de la taxa del servei de clavegueram en el rebut de l'aigua

El Ple Extraordinari celebrat ahir, dijous 21 de desembre, a les 18 h a la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, va aprovar definitivament les Ordenances Fiscals de 2024. Després de la seva aprovació provisional al Ple Extraordinari del 26 d'octubre, es van presentar dues al·legacions, en concret a la redacció de l'article 5 "Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable" de l'Ordenança Fiscal 2 Impost sobre els vehicles de tracció mecànica.

La regidora d'Economia, Marta Domínguez, va explicar que les modificacions es deuen a "la petició dels dos clubs de l'automòbil del poble", que demanaven que les bonificacions als vehicles històrics fossin als de més de 30 anys i no 40 com havia proposat inicialment l'Ajuntament. La regidora va concretar que el topall dels 30 anys "és una proposta de la Generalitat, però no és una obligació". Domínguez va detallar que la proposta inicial "no es va fer per un motiu econòmic sinó ambiental".

La regidora a l'oposició d'Independents-ERC, Violeta Alcojor, va celebrar que el govern s'hagués reunit amb una part de la ciutadania, però va justificar el vot en contra del seu grup municipal perquè desconeixen "quants vehicles hi ha de més de 30 anys d'antiguitat i quina recaptació s'aconseguiria". Alhora, en relació als vehicles elèctrics, Alcojor es va mostrar contrària a la modificació perquè "s'hauria d'haver tingut en compte a tota la ciutadania i no afavorir només a una part privilegiada".

D'aquesta manera, s'estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics (RD 1247/1995, de 14 de juliol), aportant la certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat, També es bonificarà el 100% als vehicles històrics que acreditin el compliments de dues condicions: tenir una antiguitat mínima de 30 anys des de la data de fabricació (o, si no es conegués, la de matriculació o la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar) i constar inscrit en una associació o club de vehicles antics o amb interès històric.

L'Ordenança també estableix una bonificació del 50% de la quota de l'impost als turismes classificats com a vehicles elèctrics de bateria i elèctrics d'autonomia extensa. Les bonificacions s'aplicaran per l'adquisició del vehicle i tindran una durada de cinc anys. Així mateix, caldrà sol·licitar-les fent una sol·licitud a l'Organisme de Gestió Tributària, juntament amb la presentació de la fitxa tècnica del vehicle i permís de circulació.

El Ple també va aprovar la modificació de cinc articles de l'Ordenança Fiscal 10 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, d'acord amb l'informe d'errors materials de data 18 de desembre de 2023. Marta Domínguez va explicar que "és una modificació de forma per errades de coherència en la redacció".

El Ple de Santa Eulàlia va aprovar per unanimitat el conveni entre l'Ajuntament i la Societat General de Aguas de Barcelona S.A.U. per a la recaptació de la taxa del servei de clavegueram en el rebut de l'aigua. Aquesta taxa s'estableix a l'Ordenança Fiscal núm. 21, creada i aprovada al Ple Extraordinari del 26 d'octubre passat. Agbar, com a concessionària del servei d'aigua potable, és qui recapta aquesta taxa, l'import de la qual es determina en funció de l'aigua potable consumida. Així, la taxa s'inclourà al rebut emès per part de la companyia d'aigua.

Podeu veure el Ple complet al canal de Youtube de l'Ajuntament i a la plataforma de vídeoacta.

Arxivat a: Alcaldia, General
Ple desembre