Portada > Actualitat > Notícies > El Ple de març aprova les segones bases reguladores de la convocatòria d’habitatge jove

El Ple de març aprova les segones bases reguladores de la convocatòria d’habitatge jove

25/03/2024

També es van aprovar les noves tarifes de l’aigua, el DUPROCIM, el Pla d’Envelliment Actiu i una moció de suport a la pagesia i una per una xarxa pedalable al Vallès

El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, celebrat dijous al vespre a la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, va aprovar les segones bases reguladores i la convocatòria per a l’adjudicació d’habitatges per a joves en règim de lloguer. La regidora d’Habitatge, Anna Montes, va explicar que s’han rebut nou sol·licituds i, per tant, hi ha pisos disponibles per a altres joves del municipi que es vulguin emancipar. Montes va assegurar: “Sabem que era una aposta valenta perquè en un mes havien de preparar tota la documentació i formar les unitats de convivència”. Per això, les noves bases se centren en els habitatges de tres habitacions i es preveuen tres categories.

Sergi Castro, regidor de Joventut, va concretar que han “rebut una informació molt valuosa durant aquest període” i que es refermen “en la voluntat de dedicar els pisos a la gent jove que volen seguir vivint a Santa Eulàlia”. El regidor va explicar que a la categoria A s’amplien els criteris de les primeres bases, mentre que a la categoria B no tots els integrants de la unitat de convivència han de complir amb la totalitat dels requisits i a la categoria C s’amplia el rang d’edat fins els 35 anys, entre altres canvis. Castro també va agrair l’esforç del personal tècnic de l’Ajuntament que ha treballat en aquestes noves bases.

El regidor d’Independents-ERC a l’oposició, Arnau Queralt, va celebrar que “els habitatges de dues habitacions estiguin plens” i va reiterar que “haurien pogut ser aptes per a famílies amb criteris socials”. Montes, en aquest sentit, va explicar que “una persona amb dificultats econòmiques es pot presentar amb una altra perquè es paga el còmput global de l’habitatge i no per habitació”.

Pel que fa al calendari, avui dilluns 25 de març es reunirà la mesa de valoració i, passat el corresponent període d’al·legacions, el sorteig per a la primera convocatòria es realitzarà l’11 d’abril. La segona convocatòria s’obrirà del 15 al 30 d’abril, període ampliable en 15 dies si no es reben prou sol·licituds. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Poble Unit i l’abstenció d’I-ERC.

Noves tarifes de l’aigua segons el consum

L’alcalde Francesc Bonet va comentar que, després de rebre un requeriment de l’empresa concessionària Sorea per no aplicar cap increment en els últims set anys, les noves tarifes de l’aigua seran escalades segons el consum. En el cas de la tarifa domèstica, serà:

  • Fins 12 m3/u.c./mes: 1,068 (+20%)
  • 12-24 m3/u.c./mes: 2,400 (+25%)
  • 24-36 m3/u.c./mes: 3,796 (+30%)
  • Més de 36 m3/u.c./mes: 5,031 (+30%)

Bonet va assegurar que es pot traduir en “un augment de 10 o 15 euros trimestrals, fins i tot menys segons el consum d’aigua que es faci”. El punt va ser aprovat per unanimitat.

DUPROCIM i Pla d’Envelliment Actiu

El Ple va aprovar inicialment dos documents rellevants pel municipi. El primer, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), un pla que engloba tots els plans d’autoprotecció en casos d’emergència i que marca les directrius a seguir en cas d’incendi, inundació, etc. Aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i l’avaluació dels riscos, les accions i les mesures necessàries per a la prevenció i el control de riscos, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi. Es va aprovar per unanimitat.

En aquest cas, amb l’abstenció d’I-ERC, es va aprovar el Pla d’Envelliment Actiu de Santa Eulàlia de Ronçana (2023-2027). La regidora de Gent Gran, Mònica Pons, va destacar que “és una eina per tenir una estructura de treball, que marca el camí a seguir i poder donar continuïtat a una sèrie d’actuacions que ja s’estan fent”. Violeta Alcojor, regidora d’I-ERC, va criticar que “no ve a dir cap cosa nova, són accions del dia a dia” i va considerar-les d’”insuficients”. L’objectiu del pla és impulsar polítiques locals destinades a millorar la vida de les persones majors de 65 anys del municipi, abordant el fenomen de l’envelliment des de tots els seus angles i visions.

Mocions de suport a la pagesia i per una xarxa pedalable a la comarca

Al Ple de dijous, el Consistori va aprovar per unanimitat dues mocions, treballades i presentades de forma conjunta per Poble Unit i Independents-ERC.

La primera, de suport a la pagesia, insta a diferents institucions a implantar mesures urgents per compensar els greuges que pateix el sector.

La segona es basa en una moció treballada a nivell comarcal i espera crear una xarxa pedalable al Vallès Oriental. Segons Arnau Queralt, “la ciutadania ha de tenir l’opció de fer servir un mitjà sostenible, no només per a l’oci sinó per l’activitat quotidiana”.

Modificacions de crèdit

El Ple també va donar compte de la liquidació del pressupost de 2023 de l’Ajuntament i de l’Organisme Autònom Set Comunicació. La regidora d’Economia, Marta Domínguez, va concretar que “el pressupost de l’Ajuntament s’ha tancat amb un grau d’execució dels ingressos del 78,16% i de les despeses del 75,47%”. Amb aquestes xifres, la ràtio d’endeutament és del 40,16%.

Per unanimitat, es van aprovar dues modificacions de crèdit. La 3/2024, de 33.403,82 euros, per les OPAs, i la 4/2024 per assumir l’increment salarial del 0,5% de 2023 marcat pel govern espanyol, de 30.506,02 euros. En relació a aquest darrer punt, es va aprovar per unanimitat aquests increments retributius addicionals de 2023.

També per unanimitat es va aprovar delegar a la Diputació de Barcelona la competència de selecció de personal temporal de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca.

 

Podeu visualitzar el Ple complet a la plataforma de Vídeoacta i al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Arxivat a: Alcaldia, General
Ple març
Ple març
Ple març

Arxius adjunts