Serveis Territorials

Els serveis territorials municipals estan a la vostra disposició per a resoldre els dubtes que pogueu tenir sobre la qualificació urbanística del sòl, tramitació de permisos d’obres i llicències d’activitats, clavegueram, temes mediambientals, etc.

Horaris d’atenció al públic (cal demanar hora al telèfon: 93 844 80 25):

- Arquitecta municipal: divendres de 10 a 13 h.

- Arquitecta tècnica: dimecres de 10 a 13 h.

- Tècnica de Medi Ambient: dimarts i dijous d'11 a 13 h.

- Enginyer municipal: trucar als serveis territorials de l'Ajuntament per demanar cita prèvia.

Tràmits relacionats:

- Comunicació prèvia a l'execució d'obres - Assabentat d'obres

- Certificat de legalitat urbanística

- Llicències d’obres

- Documentació per obertura d’establiments