Teleassistència

El teleassistència és un servei preventiu,  d'atenció permanent i a distància per a aquelles persones que per motius de salut i dependència necessiten ajuda externa en cas d'emergència.

El servei ofereix un aparell connectat telefònicament a un centre de control amb capacitat per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions d'emergència que es puguin presentar.

 

Com accedir / Criteris d’accés

- Constar en el padró municipal

- Viure sol/a i tenir més de 80 anys

- Ajustar-se als requisits d’accés al servei

- Sol·licitar entrevista a Serveis Socials

 

Tramitació:

- Instància específica de sol·licitud del servei 

 

Cost del servei: Sense cost per a la persona usuària
Durada del servei: Tot l’any

Iniciar el tràmit

Qui el pot demanar?

Persones que viuen soles de més de 80 anys, en situació de vulnerabilitat socio-econòmica i de salut,valorades pels professionals dels serveis socials

Arxius adjunts