Portada > Documents oficials > Ordenança fiscal núm 15. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres

Ordenança fiscal núm 15. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres

Arxivat a: Ordenances fiscals

Arxius adjunts