Portada > Documents oficials > Ordenança fiscal núm 18. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal núm 18. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Arxivat a: Ordenances fiscals

Arxius adjunts