Deixalleria

Contacte

  • Nom: Deixalleria
  • Adreça: Camí de la Rovira, s/n
  • Codi postal: 08187
  • Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana
  • Telèfon: 93 844 68 58
  • Web: http://www.savosa.com/staeulal.htm
  • Responsable: Cristina Fígols
  • Horari: - Dimarts de 16 a 19h - De dimecres a divendres de 9:30h a 13:30h i de 16h a 19h - Dissabte de 9 a 15h - Diumenge de 9 a 14:30h Horari de juliol i agost: - Dimarts de 16 a 19h - De dimecres a diumenge de 8 a 14h

A la deixalleria podem portar-hi totes les altres fraccions o tipus de residus (des de piles, fluorescents i bombetes, mobles, trastos, oli de cuina, olis minerals, vernissos, pintures i dissolvents, neveres i congeladors, tèxtils, ferralla i metalls, fustes, runes de petites obres, ampolles de cava, pneumàtics, bateries de cotxes o altres, residus elèctrics o electrònics, cartutxos de tinta, tóners, càpsules de cafè, etc.).

Per tal de fer aportacions a la deixalleria, cal descarregar-se l'app de l'Ajuntament de Santa Eulàlia i registrar les entrades a través de l'app de ResidusS'hi poden portar els següents residus: residus municipals especials, pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses, olis minerals usats, residus municipals ordinaris, ferralla i metalls, olis vegetals usats, ampolles de cava senceres, residus municipals voluminosos, mobles i altres, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses, ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...), altres residus municipals, fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d’obres menors.

Els habitatges que acreditin l’ús de la deixalleria gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa, registrant almenys 10 aportacions anuals a través de l'app. La bonificació s’aplicarà a la taxa de l’exercici següent.

Deixalleria
Deixalleria