Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cens d'animals domèstics - alta

Cens d'animals domèstics - alta

Descripció

Aquelles persones propietàries d’un animal domèstic (gos, gat o fura, excepte els animals perillosos) estan obligades a inscriure el/s seu/s animal/s al cens d’animals domèstics de companyia. La inscripció d’un gos al cens municipal facilita la recuperació d’aquest en cas de pèrdua, i alhora que permet a l’Ajuntament disposar de les dades necessàries en cas que s’hagin de realitzar campanyes, etc.

Requisits que s'han de complir

- Cal que l’animal hagi estat identificat mitjançant micro-xip i que disposi de cartilla sanitària.

- Cal que l’animal resideixi habitualment al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Cal que la persona propietària sigui major d’edat.

Període tramitació

El tràmit es realitza al moment. L’Ajuntament farà entrega del carnet d’identificació de l’animal.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

  • Sol·licitud cens animals domèstics (PDF, 26 kB)
    Sol·licitud cens animals domèstics
  • - Fotocòpia del DNI de la persona propietària de l’animal
  • - Fotocòpia targeta sanitària on hi consti el núm. de microxip, les característiques de l’animal i les vacunacions realitzades
  • - Fotocòpia full d’identificació (si el vostre gos no ha estat identificat mitjançant el micro-xip, adreceu-vos a un centre veterinari per tal d’identificar-lo).

Documentació complementària