Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cens d’animals domèstics - baixa

Cens d’animals domèstics - baixa

Descripció

Aquest tràmit permet la inscripció de la baixa d’un animal prèviament inscrit al Cens municipal d’animals domèstics de companyia. En el cas dels gossos aquest tràmit és obligatori.

Els supòsits de baixa són:

- Defunció o eutanàsia.

- Transmissió o donació.

- Trasllat a un altre municipi.

- Pèrdua o desaparició.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

El tràmit es realitza al moment.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

  • Instància genèrica (PDF, 24 kB)
    Instància genèrica
  • - Document d’identitat original del titular de l’animal
  • - En el cas de mort o eutanàsia: informe del veterinari
  • - En el cas de transferència o donació: informe del veterinari o fotocòpia de la nova cartilla
  • - En el cas de canvi de domicili: alta al nou municipi o justificant d’empadronament del titular
  • - En cas de pèrdua o desaparició: declaració responsable del propietari

Documentació complementària