Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cens d’animals domèstics - baixa

Cens d’animals domèstics - baixa

Descripció

Aquest tràmit permet la inscripció de la baixa d’un animal prèviament inscrit al Cens municipal d’animals domèstics de companyia. En el cas dels gossos aquest tràmit és obligatori.

Els supòsits de baixa són:

- Defunció o eutanàsia.

- Transmissió o donació.

- Trasllat a un altre municipi.

- Pèrdua o desaparició.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

El tràmit es realitza al moment.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

On es pot fer

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

  • - Document d’identitat original del titular de l’animal
  • - En el cas de mort o eutanàsia: informe del veterinari
  • - En el cas de transferència o donació: informe del veterinari o fotocòpia de la nova cartilla
  • - En cas de pèrdua o desaparició: declaració responsable del propietari
  • - En el cas de canvi de domicili: alta al nou municipi o justificant d’empadronament del titular

Documentació complementària