Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Certificat de qualificació urbanística

Certificat de qualificació urbanística

Descripció

Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària.

Preu de la tramitació

48 €.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Premeu l’enllaç següent per iniciar el tràmit.

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

Cal fer arribar el model adjunt degudament emplenat a les Oficines Municipals i satisfer la taxa corresponent.

Documentació necessària

  • Sol·licitud certificat qualificació urbanística (PDF, 99 kB)
    Sol·licitud certificat qualificació urbanística
  • Plànol d’emplaçament signat per la persona peticionària, o fitxa del cadastre
  • Comprovant de pagament de la taxa per l’expedició de certificats
  • Referència cadastral complerta (20 dígits)

Documentació complementària