Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Certificat de qualificació urbanística

Certificat de qualificació urbanística

Descripció

Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Termini sol·licitud

No n'hi ha.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària.

Preu de la tramitació

La taxa és de 51,88 euros, segons estableix l'ordenança fiscal número 13 (taxa per expedició de documents administratius). El pagament d’aquesta taxa s’haurà d’efectuar prèviament a la sol·licitud del certificat, mitjançant transferència bancària.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Premeu l’enllaç següent per iniciar el tràmit.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

On es pot fer

Cal fer arribar el model adjunt degudament emplenat a les Oficines Municipals i satisfer la taxa corresponent.

Documentació necessària

  • Sol·licitud certificat qualificació urbanística (PDF, 99 kB)
    Sol·licitud certificat qualificació urbanística
  • Plànol d’emplaçament signat per la persona peticionària, o fitxa del cadastre
  • Comprovant de pagament de la taxa per l’expedició de certificats
  • Referència cadastral complerta (20 dígits)

Documentació complementària