Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Descripció

Justificant emès per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’habitants.

Requisits previs

Expedició de volant individual:

  • Estar empadronat en el municipi.
  • Ser major d'edat (o menor d'edat emancipat).

Documentació a aportar

Cal acreditar la identitat i si escau, la representació.

En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic vàlid.

En el cas de representació, cal acreditar la condició de representant legal o voluntari, i document identificatiu del representant i de l'interessat.

Qui el pot demanar

La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.

Preu de la tramitació

Segons ordenances fiscals.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

 

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.