Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Inscripció Fira

Inscripció Fira

Descripció

Al llarg de l’any, a Santa Eulàlia de Ronçana se celebren diferents fires relacionades amb el sector primari, l’artesania i el comerç, com són:

- Mercat Tot Segona Mà

- Fira Lliga’t a la Terra

- Fira del Tomàquet

- Fira de Nadal

- Festa del Pagès

Tot firaire que estigui interessat en participar-hi podrà presentar, en les dates previstes, una sol·licitud a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Requisits que s'han de complir

Aquells que s’estableixin per a cada una de les fires que s’organitzin al municipi.

Termini sol·licitud

En el període que l’ajuntament estableixi per a cada una de les diferents fires.

Temps de resolució

Quinze dies hàbils un cop presentada la sol·licitud per cadascuna de les fires.

Qui el pot demanar

Artesans/es, comerciants/es i productors/es interessats/des en participar a la fira.

Preu de la tramitació

Per poder participar a la fira s’haurà de fer el pagament de la taxa corresponent per a l’ocupació de la via pública, tal i com estableix l'Ordenança Fiscal núm. 16 vigent.

Les taules, cadires, taulells, tendals i similars, destinats a les fires organitzades per la corporació d’un o dos dies tindran una taxa fixa de 20€. Si la fira és de 3 dies o més, la taxa serà de 30€.

En cas de fires puntuals organitzades amb finalitats socials (fires de productes de segona mà), el cost serà de 3€ diaris.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir la instància genèrica que hi ha a continuació:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

Documentació complementària