Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Participació en processos selectius

Participació en processos selectius

Descripció

Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de personal per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés.

És recomanable que aquelles persones interessades en participar en un procés selectiu obert llegeixin amb atenció les bases específiques que regulen la convocatòria i, en cas de dubte, contactin amb el Servei de Recursos Humans de l'Ajuntament, des d'on es resoldran les qüestions que es puguin plantejar.

Les bases específiques són aquelles que han estat aprovades especialment per regir una convocatòria i que contenen els requisits necessaris per poder participar en un procés selectiu concret.

És important informar-se del termini de presentació de les sol·licituds per participar en el procés selectiu. Aquesta informació estarà disponible a les bases específiques de cada procés, que es podran consultar a la pàgina web. Per a més informació, també es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Un cop finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds ja no serà possible participar-hi.

Qui el pot demanar

Per poder participar en les proves selectives per cobrir places vacants, les persones interessades han de comprovar que compleixen els requisits i condicions establertes en les bases de la convocatòria i tenir en compte els terminis establerts.

Preu de la tramitació

L'establert a l'Ordenança Fiscal número 13.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

A través d'una instància genèrica, adjuntant la documentació que correspongui segons cada procés selectiu.

Presencialment

On es pot fer

Es poden presentar presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, (Carretera de la Sagrera, 3, 08187 Santa Eulàlia de Ronçana), en horari d’oficines. També es poden presentar telemàticament a la seu electrònica de la web municipal, mitjançant instància genèrica i adjuntant el model d’instància normalitzat del procés selectiu.

En els casos que les sol·licituds no es presentin al Registre General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, la persona aspirant haurà d’enviar un correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) adjuntant la justificació d’haver presentat la sol·licitud a l’oficina de Correus o a l’organisme oficial que procedeixi.

Documentació necessària

Documentació complementària