Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Permisos de crema

Permisos de crema

Descripció

Per fer una crema hi ha dos models de tràmits en funció de l’època de l’any:

1. Comunicat de crema (del 16 d’octubre al 14 de març): Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten d’una autorització administrativa, però sí un Comunicat de crema (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

2. Sol·licitud d’autorització de crema (del 15 de març al 15 d’octubre): Entre el 15 de març i el 15 d’octubre,  a terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i a la franja de 500 metres que els envolta, queda totalment prohibit:

- Encendre foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

- Llençar objectes encesos.

- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.

- Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.

- L’utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Tot i així, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal.

Per a obtenir l’autorització caldrà omplir el model de sol·licitud i adreçar-lo a l’Ajuntament, que el trametrà a l’Oficina Comarcal de Medi Ambient que donarà, si s’escau, la corresponent autorització, a la qual s’establirà el dia i l’hora en què s’haurà de realitzar la crema i les mesures que s’han d’observar per tal d’evitar el perill d’incendi.

Termini sol·licitud

Comunicat de crema: del 16 d’octubre al 14 de març / Sol·licitud d’autorització de crema: del 15 de març al 15 d’octubre

Temps de resolució

El tràmit es realitza al moment, però en el cas de la Sol·licitud d’autorització de crema caldrà esperar la corresponent resposta per part de la Oficina Comarcal de Medi Ambient.

Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da.

Preu de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària