Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Descripció

És l'informe preceptiu en matèria de prevenció d'incendis que ha de sol·licitar-se amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Període tramitació

Durant tot l'any.

Termini sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Qui n'és el responsable

Generalitat de Catalunya

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial