Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament aprova 10.000 euros en ajuts per comerços i serveis

L’Ajuntament aprova 10.000 euros en ajuts per comerços i serveis

17/11/2020

Les sol·licituds poden demanar-se fins el 31 de desembre i s’hi podran acollir empreses afectades per la Covid-19

Els comerços i serveis de Santa Eulàlia afectats per la crisi de la Covid-19 ja poden sol·licitar els ajuts que impulsa l’Ajuntament a través de la Regidoria d’Hisenda i de Promoció Econòmica. Es tracta d’ajuts directes destinats a establiments comercials i serveis que han patit una reducció dels ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària per la Covid-19, durant els mesos de març, abril i maig de 2020 del 50% en comparació amb el mateix període de l’any 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

En total, l’Ajuntament preveu una dotació màxima de 10.000 euros en ajuts, que seran de fins a 200 euros per a cada sol·licitant. Les sol·licituds es resoldran fins a exhaurir el crèdit pressupostari. En el cas que la totalitat de sol·licituds de la convocatòria superi la partida pressupostària disponible, aquesta serà prorratejada pel número total de sol·licitants.

Es poden acollir als ajuts els establiments i activitats del sector comercial minorista o de serveis de Santa Eulàlia de Ronçana, l’activitat dels quals vagi adreçada exclusivament al consumidor final. Els ajuts aniran destinats a cobrir les despeses relatives a lloguer o hipoteca del local on es desenvolupa l’activitat, a subministraments de serveis (gas, llum, aigua i internet) que siguin necessaris per a la realització de l’activitat econòmica i a altres serveis degudament acreditats. Aquestes despeses hauran d’haver estat abonades entre els mesos de març i novembre de 2020.

Les sol·licituds s’hauran de presentar, juntament amb la documentació exigida a les bases, mitjançant una instància telemàtica, fins el dia 31 de desembre. El termini per a la resolució de les subvencions serà com a màxim d’un mes a partir del darrer dia de presentació de sol·licituds i es notificarà en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

L’Ajuntament de Santa Eulàlia ha adoptat una sèrie de mesures per donar suport econòmic al teixit comercial i de serveis del municipi per tal d’assegurar la continuïtat i recuperació de l’activitat econòmica i comercial del poble i, entre elles, hi ha aquests ajuts.

Adjunt a aquesta notícia hi podeu consultar les bases reguladores i el model de sol·licitud a emplenar.

Arxivat a: General
Ajuts comerços i serveis

Arxius adjunts