Cessió d’espais

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars.

- La cessió de l’ús d’aquests espais ve condicionada per la seva disponibilitat en les dates demanades.

- La petició haurà de realitzar-se com a mínim amb una antelació de 15 dies respecte la data sol·licitada.

Qui el pot demanar?

Qualsevol entitat, associació, ciutadà o empresa interessada.