Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Cessió d'espais

Cessió d'espais

Descripció

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la realització d’actes, reunions o festes. Aquests espais són:

- Centre Cívic la Fàbrica: Sala Gran, Sala Polivalent i Sala d’entitats.

- Biblioteca: Sala Pau Casals.

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

Un cop recepcionada la instància, l’Ajuntament comprovarà la disponibilitat de l’espai sol·licitat, i donarà una resposta de confirmació o de no acceptació d´aquesta.

Qui el pot demanar

Pot sol·licitar el tràmit qualsevol entitat, associació, ciutadà o empresa interessada. La cessió d’aquests espais només és gratuïta per les entitats i associacions registrades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Preu de la tramitació

La cessió d’aquests espais només és gratuïta per les entitats i associacions registrades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. El cost de la cessió ve regulat per els preus públics aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de maig de 2013. Aquest import s’haurà d’abonar un cop s’obtingui el vist i plau de l’àrea corresponent, i seguint les indicacions d’aquesta:

- Sala polivalent: 12 euros l'hora.

- Sala Gran: 20 € / hora.

- Casal d'avis: 10 € / hora.

- Sala d'entitats 1: 6 € / hora.

- Sala d'entitats 2: 6 € / hora.

- Sala d'entitats 3: 6 € / hora.

- Sala d'entitats 4: 6 € / hora.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplint la següent instància genèrica:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

- A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

- Al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, en horari: de 9 del matí a 2 del migdia, i de 4 de la tarda a 10 de la nit.

Documentació necessària

Documentació complementària