Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Descripció

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la realització d’actes, reunions o festes. Aquests espais són:

- Centre Cívic la Fàbrica: Sala Gran, Sala Polivalent i Sala d’entitats.

- Biblioteca: Sala Pau Casals. 

- Pavelló esportiu Municipal

- Pista poliesportiva exterior

- Camp de futbol Municipal

 

Termini sol·licitud

Qualsevol dia laborable de l’any.

Temps de resolució

Un cop recepcionada la instància, l’Ajuntament comprovarà la disponibilitat de l’espai sol·licitat, i donarà una resposta de confirmació o de no acceptació d´aquesta.

Qui el pot demanar

Pot sol·licitar el tràmit qualsevol entitat, associació, ciutadà o empresa interessada. La cessió d’aquests espais només és gratuïta per les entitats i associacions registrades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

Preu de la tramitació

La cessió d’aquests espais només és gratuïta per les entitats i associacions registrades al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. El cost de la cessió ve regulat per els preus públics aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de data 23 de maig de 2013. Aquest import s’haurà d’abonar un cop s’obtingui el vist i plau de l’àrea corresponent, i seguint les indicacions d’aquesta:

- Sala polivalent: 12 euros l'hora.

- Sala Gran: 20€/hora.

- Casal d'avis: 10€/hora.

- Sala d'entitats 1: 6€/hora.

- Sala d'entitats 2: 6€/hora.

- Sala d'entitats 3: 6€/hora.

- Sala d'entitats 4: 6€/hora.

El preu de la cessió d'espais esportius, aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de març de 2020, es poden consultar en aquest enllaç.

- Pavelló esportiu Municipal: PISTA 25,98€/hora | MITJA PISTA  15€/hora

- Pista poliesportiva exterior: PISTA EXTERIOR 15€/hora | LLUM PISTA EXTERIOR 3€/hora

- Camp de futbol Municipal:  TOT EL CAMP 51,95€/hora  |  MIG CAMP 25,98€/hora

 
Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplint la següent instància genèrica:

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

 

 

On es pot fer

- Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

- Al Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, (Per Sol·licituds d’espais del centre Cívic i de la Biblioteca)  en horari: de 9 a 14 h, i de 16 a 22 h.

Documentació complementària