Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament aprova el pressupost de 2024, de gairebé 12,5 milions d'euros, el més elevat dels darrers anys

L'Ajuntament aprova el pressupost de 2024, de gairebé 12,5 milions d'euros, el més elevat dels darrers anys

15/01/2024

El pressupost està marcat pel projecte d'habitatge per a joves i la urbanització de la zona del Rieral i Can Clot

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en el Ple Extraordinari del dijous 11 de gener el pressupost de 2024, que ascendeix a un total de 12.493.995,14 euros. És el pressupost més elevat dels últims 13 anys i supera per tercer any consecutiu els 10 milions d'euros. La xifra és un 15,4% més elevada que la de l'any passat, que era de 10,8 milions d'euros.

Així mateix, el Ple va aprovar el pressupost de l'Organisme Autònom Set Comunicació, de 121.608,82 euros, també superior al de 2023.

Podeu consultar tota la documentació en aquest enllaç.

Els pressupostos es van aprovar amb els 11 vots a favor de Poble Unit i els dos vots en contra d'Independents-ERC.

 

UN PRESSUPOST REALISTA QUE PERMET GARANTIR SERVEIS PER A LA CIUTADANIA

Marta Domínguez, regidora d'Economia, va explicar que "el primer pressupost del mandat és un pressupost realista molt marcat per una aposta clara per projectes com l'habitatge per l'emancipació de les persones joves del poble, la pacificació de la zona de l'entorn del Rieral i Can Clot, la rehabilitació de la casa del mestre i el jutjat, la posada en funcionament del local de joves i l'increment de les partides de millora i manteniment de la via pública".

La regidora va afirmar que “els pressupostos de 2024 continuen sent de caràcter expansiu i extensiu, més encara que l’exercici passat”. “Són ambiciosos i de futur, invertint en projectes importants i necessaris, sense perdre de vista la propera resolució de Can Naps”, va afegir. Marta Domínguez va dir que “són uns pressupostos amb mirada al futur que segueixen les bases del Pla d’Actuació de Mandat (PAM)” i que “són un exemple d’esforç pressupostari i d’optimització de recursos, evitant reduir els serveis i ajudes i augmentant la inversió en projectes que continuen virant cap a la sostenibilitat i l’adaptació climàtica, la millora en infraestructures i la mobilitat i la millora dels equipaments, fent de Santa Eulàlia un poble socialment viu, actiu i curós amb el medi ambient, amb una aposta contínua per ser més autosuficient energèticament i que vetlla per les necessitats de la ciutadania”.

Domínguez va recordar la "dificultat en l'elaboració dels pressupostos" degut a "una despesa corrent molt elevada", que inclou l'increment de les despeses de personal aprovades pel govern espanyol i l'aplicació progressiva de la Relació de Llocs de Treball, i als "augments dels tipus d'interès dels préstecs, on s'hi inclou el gairebé milió d'euros del just-i-preu pagat per les ocupacions de Can Naps". Precisament aquest darrer punt té un fort impacte en la ràtio d'endeutament, que a 1 de gener de 2024 respecte als ingressos previstos de 2024, se situa al 37,37%, una xifra encara molt per sota del que permet la llei.

En relació a les despeses corrents i serveis, la partida de lloguers s'ha més que triplicat, degut a l'increment general dels preus dels lloguers d'immobles i al lloguer de l'edifici de la carretera de Barcelona destinat a lloguer jove. També s'ha incrementat la dotació per al manteniment d'infraestructures i béns naturals, relativa al Camí Fluvial del Tenes, el polígon, les mesures de prevenció d'incendis i l'arranjament de calçades i voreres, que veu duplicada la seva dotació pressupostària.

Per fer front a aquests increments, l'Ajuntament va aprovar les Ordenances Fiscals de 2024, amb un augment del tipus d'IBI del 10%, de la taxa de residus en un 15% i amb la creació de la taxa de clavegueram. Tanmateix, es preveu obtenir uns majors ingressos per part de les llicències urbanístiques, les quotes urbanístiques i la taxa pel servei d'escola bressol. Alhora, el capítol de Transferències corrents, relatiu a les transferències rebudes de l'Estat espanyol i les subvencions, augmenta un 14,11%.

Per la seva banda, el regidor a l'oposició per Independents-ERC, Arnau Queralt, va dir que “cal veure quina és l’execució real del pressupost de 2023” i va demanar per la data de presentació del PAM, “que condicionarà el pressupost d’aquest any”. Queralt va indicar que el projecte d’habitatge de lloguer per a joves no se sap “si tindran prou demanda” i que, per aquest motiu, el seu grup ho plantejava com una “forta aposta pel lloguer social”. El regidor també va qüestionar el cost total de les obres de rehabilitació de l’equipament per a joves de la Font del Rieral, que ascendeix a un 600.000 euros. Francesc Bonet, l’alcalde, va explicar que “l’edifici no es va fer bé a nivell constructiu, no és només un canvi d’usos sinó que hi havia un problema estructural a l’edifici”.

La gran inversió en el projecte de l’entorn de la Sala també va formar part del debat, ja que Independents-ERC considera que “és un espai molt limitat i l’impacte no s’estén al llarg de l’eix comercial”, considerant que “hauria de ser part d’un projecte més integral”.

Arnau Queralt també va demanar “més arbrat” i, en termes d’emergència climàtica, les actuacions en l’àmbit de l’aigua “no solucionaran del tot les pèrdues que té la infraestructura”. Tot i que Queralt va considerar que el pressupost inclou “coses molt positives i cal reconèixer-ho”, va destacar el seu “desig per l’Ajuntament i pel poble és que es pugui executar el màxim possible”.

L’alcalde Francesc Bonet va detallar que “la despesa corrent està molt lligada i és la que fa pujar impostos perquè no es pot finançar amb préstec”. Les inversions, en canvi, “depenen de les prioritats de l’equip de govern”: “Hem apostat per transformar l’eix comercial”, va dir. Pel que fa al projecte d’habitatge jove, Bonet va afirmar que “12 habitatges és molt més del que hi havia fins ara, que no hi ha oferta”. “Molts joves volen seguir al poble, ens hem d’arriscar i fer un primer pas”, va seguir. Concloent la seva intervenció, va destacar que el cap de l’oposició afirmés que “l’Ajuntament funciona i el poble millora”.

 

3,2 MILIONS D'EUROS D'INVERSIÓ EN UNA SEIXANTENA D'ACTUACIONS

El Pla d'Inversions de 2024 ascendeix a un total de 3.160.630,31 euros, uns 800.000 euros més que el de 2023. Les subvencions previstes, d'1,8 milions d'euros, i els préstecs, d'1,2 milions d'euros, cobriran la major part d'aquests projectes, juntament amb els recursos propis de l'Ajuntament (43.775,49 euros) i les quotes urbanístiques (40.000 euros).

Una de les inversions més destacades d'enguany és la urbanització de la zona del Rieral i Can Clot a la qual s'hi destinaran 854.208,62 euros, finançats en gran part (650.000 euros) amb el Pla General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquesta administració també finançarà 200.000 euros del projecte de millora del jutjat i la casa del mestre, xifrat en 542.205,8 euros en total.

Una altra de les grans inversions és la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, un projecte iniciat ja al 2023 i que s'acabarà de finançar amb els Fons Next Generation (685.994,43 euros). En aquest sentit, també es destinaran 76.000 euros provinents de préstec a l'enllumenat i 7.000 de la Diputació de Barcelona a l'estudi de la implantació de les comunitats energètiques.

Pel que fa a les millores en urbanisme i via pública, el pressupost d'enguany inclou les obres del gual del Torrent del Sorral aigua avall (59.477,59 euros provinents del Consorci del Besòs), el desenvolupament dels polígons d'urbanització de Can Barnils i del Camí de la Serra, diferents actuacions per millorar l'accessibilitat, les inversions en camins i les millores de parcs i jardins.

La xarxa de clavegueram també disposa d'una partida elevada per inversions: l'elaboració d'un Pla Director, dotat amb 99.000 euros provinents de la Diputació de Barcelona, i la millora de la infraestructura, una actuació prevista amb 183.000 euros provinents de préstec. També en l'àmbit de l'aigua, es preveu realitzar unes obres d'adequació per a la sequera i la millora de la xarxa d'aigua potable. Es tracta d'una acció prevista de 98.000 euros subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.

En l'àmbit de l'ensenyament, es destinaran 34.527 euros en diverses accions a l'Escola Bressol L'Alzina, l'Escola Ronçana i els patis dels dos centres educatius de Primària.

En relació als equipaments municipals, s'invertiran 146.000 euros provinents de préstec per a la reforma de l'equipament per a joves d'El Rieral, el qual es posarà en marxa previsiblement a finals d'aquest any.

Les instal·lacions esportives compten amb un total de 45.450 euros per a diferents actuacions de manteniment i millora; l'edifici de la Policia Local, amb 22.800 euros; el Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, amb 26.600 i la Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, amb 18.040 euros.

 

Podeu visualitzar el Ple Extraordinari del mes de gener complet al canal de Youtube de l’Ajuntament i a la vídeoacta.

Arxivat a: Alcaldia, Economia, General
Ple gener
Ple gener
Ple gener