Obres i Serveis

Francesc Bonet Nieto
Francesc Bonet Nieto

- Regidor: Francesc Bonet Nieto.

- Correu electrònic de contacte: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

- Tècnics: Cristina Fontàs i Jordi Lorente.

 • Tràmits RSS

  1. Qualsevol persona o entitat interessada pot sol·licitar als Serveis Tècnics el certificat de l’estat urbanístic d’una propietat immobiliària. Una vegada feta la petició, es comprovarà la legalitat …
   Arxivat a: Urbanisme i obres
  2. Per a l’elaboració d’un certificat que contingui la qualificació urbanística i les condicions d’urbanització d’uns terrenys ha de demanar un Certificat de Qualificació Urbanística.
   Arxivat a: Urbanisme i obres
  3. Comunicat d’obres que no necessita llicència prèvia municipal, ja que no comporta augment de superfície, ni modificació de volums, estructura o distribució interior, ni afecta parts generals de la …
   Arxivat a: Urbanisme i obres
  4. Sol·licitud de llicència per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i …
   Arxivat a: Urbanisme i obres
  5. Les obres menors subjectes a llicència són aquelles que es realitzen a la via pública relacionades amb l’edificació contigua, obres auxiliars de la construcció, obres de reparació, modificació o …
   Arxivat a: Urbanisme i obres
  6. Sol·licitud que la persona promotora/titular presenta a l'Ajuntament per sol·licitar l’informe tècnic per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar.   Per tal …
   Arxivat a: Urbanisme i obres
 • Serveis RSS

  1. Serveis Territorials
   Els serveis territorials municipals estan a la vostra disposició per a resoldre els dubtes que pogueu tenir sobre la qualificació urbanística del sòl, tramitació de permisos d’obres i llicències d’…
   Arxivat a: Administratius
 • Equipaments RSS

  1. La Font del Rieral
   Equipament Municipal La Font del Rieral
   Avinguda Josep Tarradellas, 25-27, 08187, Santa Eulàlia de Ronçana
   93 844 80 25
   Arxivat a: General